Уважаеми родители, ще се радваме да наблюдавате тренировката на басейните, които позволяват това, но Ви молим да стоите на достатъчно голямо разстояние, за да не разсейвате децата, тъй като треньорите ни се нуждаят от пълното им внимание. Желателно е детето да не Ви вижда по време на урока.

 

Нашите треньори задължително ще откажат тренировка, ако обучаваният:

 • Е употребил алкохол или упойващи вещества
 • Се е хранил обилно преди по-малко от 1 час преди тренировката
 • Не е в добро здравословно състояние
 • Не спазва етичното поведение и норми
 • Няма добра лична хигиена

Нашите треньори биха могли да откажат тренировка, ако обучаваният:

 • Закъснее повече от 15 минути
 • Отиде на тренировка без предупреждение или предварителна уговорка
 • Няма редовна карта за плуване или са минали повече от 2 месеца от датата на издаването й
 • Има непълна или неподходяща екипировка

          В случай, че не уведомите Вашия треньор поне 2 часа предварително за отмяна на час, той се счита за използван.

 

Вашият треньор е длъжен:

 • Да е винаги ведър, с добър външен вид и да е достатъчно търпелив
 • Да съставя тренировките Ви, контролира тренировъчния процес и следи за постигането на набелязаните цели
 • Да Ви дава точна и ясна информация за всичко, което Ви вълнува, свързано с професионалната му компетенция
 • Да направи всичко възможно за да Ви предразположи да се чувствате комфортно и безопасно във водата
 • Да Ви помага с избора на подходяща екипировка
 • Да Ви издава/подновява картата за плуване

          Ако имате похвали, оплаквания, мнения или препоръки, моля, свържете се с нас от контактната форма на сайта: