Състезателен отбор


Когато плуването стане повече от хоби!

sports-swimming

      Всеки член на GLADIUS SPORT CLUB, владеещ четирите основни плувни стила на високо ниво, може да бъде приет в състезателния отбор на съответната възраст след успешно положен норматив.
    Състезателите на клуба ще бъдат картотекирани в Българска федерация по плувни спортове и ще участват активно в състезателния календар, както и на други състезания, турнири и купи от международен, национален и местен характер.

    Участниците в състезателния отбор получават преференциални цени за клубни карти, по-големи намаления в партньорската ни мрежа, както и допълнителни стимули от нашите спонсори.