За нас


 

LOGO COLOR 24 bit

    Спортен клуб Гладиус има за цел да развива, подпомага, популяризира, обучава, създава и поддържа условия за практикуване на плувните спортове. 

    Основни цели на Спортен клуб Гладиус са:

 

- Да обединява усилията на членовете на клуба, спортистите, спортни деятели и любители за развитие на спорта, утвърждаване на здравословния начин на живот сред младежта и населението като цяло;

- Да подпомага спортно-тренировъчната дейност на членовете си, както и да оказва методическа, научна и друга помощ при осъществяване на дейността им;

- Да съдейства за утвърждаването и развитието на плувните спортове;

- Да работи за увеличаване на занимаващите се с плувни спортове, за създаване на условия за постигане на високи спортни резултати на национално и международно равнище;

- Да задълбочава подготовката и обучението на своите членове с цел постигане на високо спортно майсторство;

- Да работи за популяризиране и масовизиране на плувните спортове;

- Да насърчава практикуването на плувни спортове сред населението, като подпомага лица от всички възрасти, включително лица с увреждания, да се включат в практикуването на тези спортове.

 

    Всички треньори на Спортен клуб Гладиус са квалифицирани опитни специалисти, завършили Национална спортна академия в съответната специалност - Треньор по вид спорт според изискванията на Българска федерация по плувни спортове.
    Обучението по плуване е от ниво начално обучение до ниво високо спортно майсторство, както за деца, така и за възрастни. Клубът подготвя състезатели от всички възрастови групи, които ще участват активно в състезателния календар, както и на други състезания, турнири и купи от международен, национален и местен характер.
    Спортен клуб Гладиус е отворен за партньорство с всички организации, подкрепящи неговата кауза.