За нас


 

LOGO COLOR 24 bit

Спортен клуб Гладиус има за цел да развива, подпомага, популяризира, обучава, създава и поддържа условия за практикуване на плувните спортове. 

Сред нашите основни цели са утвърждаването на здравословния начин на живот сред младите и населението като цяло, увеличаването на занимаващите се с плувни спортове, за създаване на условия за постигане на високи спортни резултати на национално и международно равнище, популяризирането и масовизирането на плувните спортове в България.

Всички треньори на Спортен клуб Гладиус са квалифицирани опитни специалисти, завършили Национална спортна академия в съответната специалност - Треньор по вид спорт според изискванията на Българска федерация по плувни спортове.

Обучението по плуване е от ниво начално обучение до ниво високо спортно майсторство, както за деца, така и за възрастни.  

Спортен клуб Гладиус е отворен за партньорство с всички организации, подкрепящи неговата кауза.

Препоръки за нашата работа:

Нейно превъзходителство Ема Хопкинс, Посланик на Великобритания в България

5066A6F2-78AE-41E2-ADD5-0717B945837E